Novinky

24.09.2016 21:53
1. ČTENÍ: Am 6, 1a.4-7 Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně,...
17.09.2016 20:59
1. ČTENÍ: Am 8,4-7 Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země! Říkáte: „Kdypak...
11.09.2016 00:01
Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017 bude probíhat na ZŠ na ulici Vřesinská a to v úterý od...
11.09.2016 00:00
1. ČTENÍ Ex 32, 7-11.13-14 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi...
27.02.2016 14:28
Ostrava - V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě začala v...
23.01.2016 13:10
Praha - Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s...

Novinky

24.09.2016 21:53
1. ČTENÍ: Am 6, 1a.4-7 Toto praví všemohoucí Pán: „Běda těm, kdo si zpupně žijí na Sióně, bezstarostně na samařské hoře! Léhají na ložích ze slonoviny, hoví si na divanech, jídají jehňata ze stáda, telata vykrmená v chlévě. Prozpěvují si za zvuku harfy, vymýšlejí si jako David hudební nástroje. Z...
17.09.2016 20:59
1. ČTENÍ: Am 8,4-7 Slyšte to vy, kteří šlapete po nuzném, utlačujete chudáky země! Říkáte: „Kdypak už bude po slavnosti novoluní, abychom mohli prodávat obilí, a po sobotě, abychom mohli otevřít sýpky, zmenšovat míru, zvyšovat cenu, užívat podvodných vah, nuzáka kupovat za stříbro, a chudáka za...
11.09.2016 00:01
Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017 bude probíhat na ZŠ na ulici Vřesinská a to v úterý od 13.00 hod. třídy 2 - 4  a dále třídy 5 - 9 od 13.50 hod.  První hodina bude dne 20.9.2016  Pokud jste ještě neodevzdali přihlášky, učiňte tak co nejdříve!
11.09.2016 00:00
1. ČTENÍ Ex 32, 7-11.13-14 Hospodin promluvil k Mojžíšovi: „Sestup dolů, neboť tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, přivodil si zkázu. Uhnuli brzo z cesty, kterou jsem jim přikázal. Ulili si býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: Izraeli, to je tvůj Bůh, který tě vyvedl z egyptské...
27.02.2016 14:28
Ostrava - V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě začala v rámci Svatého roku milosrdenství fungovat stálá zpovědní služba. Právě v těchto dvou hlavních chrámech diecéze jsou otevřeny Brány milosrdenství a každý, kdo jimi prochází a touží po odpuštění hříchů má...
23.01.2016 13:10
Praha - Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví,...

Odkazy

www.doo.czKontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181