Novinky

15.10.2016 10:49
1. ČTENÍ: Ex 17, 8-13 Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi:...
10.10.2016 11:08
Pastýřský list ke svátku svaté Hedviky 2016 Milovaní bratři a sestry, už dvacet let má v nebi na...
08.10.2016 20:48
1. ČTENÍ: 2 Král 5, 14-17 Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení...
01.10.2016 22:40
1. ČTENÍ: Hab 1, 2-3; 2,2-4 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, - ty však neslyšíš; křičím k...
11.09.2016 00:01
Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017 bude probíhat na ZŠ na ulici Vřesinská a to v úterý od...
27.02.2016 14:28
Ostrava - V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě začala v...
23.01.2016 13:10
Praha - Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s...

Novinky

15.10.2016 10:49
1. ČTENÍ: Ex 17, 8-13 Amalečané přitáhli a bojovali s Izraelem v Refidim. Mojžíš řekl Jozuovi: „Vyber si muže a zítra vyjdi bojovat s Amalečany, já se zatím postavím na vrchol pahorku s Boží holí v ruce.“ Jozue vykonal, co mu rozkázal Mojžíš, a bojoval s Amalečany. Mojžíš, Árón a Chur však...
10.10.2016 11:08
Pastýřský list ke svátku svaté Hedviky 2016 Milovaní bratři a sestry, už dvacet let má v nebi na starosti naši diecézi svatá Hedvika. Je to z rozhodnutí svatého Jana Pavla II., který zřizovací bulou stanovil jako patronku naši diecéze právě tuto světici, která má k našemu kraji tak blízko. Je...
08.10.2016 20:48
1. ČTENÍ: 2 Král 5, 14-17 Náman sestoupil k Jordánu a ponořil se do něho sedmkrát podle nařízení Božího muže Elizea a jeho tělo se obnovilo jako tělo malého dítěte a byl čistý. Náman se vrátil k Božímu muži s celým svým doprovodem, stanul před ním a řekl: „Hle, už vím, že není Boha po celé zemi,...
01.10.2016 22:40
1. ČTENÍ: Hab 1, 2-3; 2,2-4 Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, - ty však neslyšíš; křičím k tobě: „Násilí!" - ty však nepomáháš. Proč mi dáváš hledět na bezpráví? Mám se dívat na soužení? Zpustošení a násilí je přede mnou, povstávají hádky, rozléhá se svár. Tu mně Hospodin odpověděl: „Napiš...
11.09.2016 00:01
Výuka náboženství ve školním roce 2016/2017 bude probíhat na ZŠ na ulici Vřesinská a to v úterý od 13.00 hod. třídy 2 - 4  a dále třídy 5 - 9 od 13.50 hod.  První hodina bude dne 20.9.2016  Pokud jste ještě neodevzdali přihlášky, učiňte tak co nejdříve!
27.02.2016 14:28
Ostrava - V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě začala v rámci Svatého roku milosrdenství fungovat stálá zpovědní služba. Právě v těchto dvou hlavních chrámech diecéze jsou otevřeny Brány milosrdenství a každý, kdo jimi prochází a touží po odpuštění hříchů má...
23.01.2016 13:10
Praha - Svatý rok milosrdenství se může stát velkou příležitostí k setkání každého člověka s Božím milosrdenstvím, živou zkušeností s blízkostí Otce, jehož něhu je možné téměř hmatatelně vnímat, a aby se tak posilovala víra každého věřícího a on aby o tom dokázal ještě účinněji vydávat svědectví,...

Odkazy

www.doo.czKontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181