Novinky

10.12.2016 22:35
V neděli 18.12.2016 od 14.00 hod. se bude zpovídat v kostele sv. Mikuláše v Bílovci. Bude přítomno...
10.12.2016 22:34
1. ČTENÍ: Iz 35, 1-6a. 10 Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně...
02.12.2016 10:24
1. ČTENÍ: Iz 11, 1-10 Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na...
26.11.2016 17:30
1. ČTENÍ: Iz 2, 1-5 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v...
31.10.2016 06:32
Odpustky pro zesnulé  Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme...

Novinky

10.12.2016 22:35
V neděli 18.12.2016 od 14.00 hod. se bude zpovídat v kostele sv. Mikuláše v Bílovci. Bude přítomno více kněží. Máte možnost tuto příležitost využít!
10.12.2016 22:34
1. ČTENÍ: Iz 35, 1-6a. 10 Zaraduje se vyprahlá step, jak lilie zajásá a vykvete poušť. Bujně vykvete, zajásá, zaplesá, zavýská. Bude obdařena nádherou Libanonu, krásou Karmelu a Šaronu. Můj národ uvidí slávu Hospodina, vznešenost našeho Boha. Posilněte skleslé ruce, ochablá kolena upevněte!...
02.12.2016 10:24
1. ČTENÍ: Iz 11, 1-10 Vyrazí ratolest z pahýlu Jesse, výhonek vypučí z jeho kořenů, spočine na něm duch Hospodinův: duch moudrosti a rozumu, duch rady a síly, duch poznání a zbožnosti, naplní ho duch bázně před Hospodinem. Nebude soudit podle zdání, nebude rozhodovat podle doslechu, ale podle...
26.11.2016 17:30
1. ČTENÍ: Iz 2, 1-5 Obsah vidění Izaiáše, syna Amosova, o Judovi a Jeruzalému. Stane se v posledních dnech: Pevně bude stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky. Budou k ní proudit všechny národy, budou k ní putovat četné kmeny a řeknou: „Vzhůru, vystupme na Hospodinovu...
31.10.2016 06:32
Odpustky pro zesnulé  Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních osm listopadových dnů. Podmínkou jsou známé úkony:  přijetí svátosti smíření Eucharistie modlitba na úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná...

Odkazy

www.doo.czKontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181