Bohoslužby!

21.11.2020 13:18

Vážení přátelé! Vzhledem k novým změnám a určitému uvolnění, budou od pondělí 23.11. bohoslužby možné za splňení těchto hygienických opatření:

1. Maximální počet osob je 20

2. Již při vstupu do kostela je povinnost mít nasazenou roušku

3. Dodržovat odstup 2 metry

4. Použít desinfekci rukou

5. Sv. Přijímání přijímat na ruku!!!

Pokud budou nějaké další změny a opatření budu vás informovat. Pořad bohoslužeb najdete v sekci bohoslužby.

Novinky

28.11.2020 14:00
Bohoslužby se konají běžným způsobem v týdnu od 29.11. budou pondělí 30.11.  17:00 hod. středa 2.12. 17:00 hod. pátek 4.12.  17:00 hod. Neděle    7:30.         8:30 Může být přítomno max 20 osob. Povinnost nosit roušky a použít desinfekci rukou je samozřejmou...
28.11.2020 13:59
1. ČTENÍ: Iz 63, 16b-17. 19b; 64, 2b-7 Ty, Hospodine, jsi náš otec; „náš vykupitel" je tvoje dávné jméno. Proč jsi nám dal, Hospodine, zbloudit z tvých cest, že nám zatvrdlo srdce, abychom před tebou neměli bázeň? Usmiř se kvůli svým služebníkům, pro kmeny, které jsou ti vlastní! Kéž bys protrhl...
22.11.2020 08:08
1. ČTENÍ: Ez 34, 11-12.15-17 Tak praví Hospodin: „Hle, já sám vyhledám své stádo a ujmu se ho. Jako se pastýř stará o své stádo, když je mezi svými rozptýlenými ovcemi, tak budu pečovat o své ovce a vysvobodím je ze všech míst, kam se rozprchly v mlhavém a mračném čase. Já budu pást své stádo, já...
21.11.2020 13:18
Vážení přátelé! Vzhledem k novým změnám a určitému uvolnění, budou od pondělí 23.11. bohoslužby možné za splňení těchto hygienických opatření: 1. Maximální počet osob je 20 2. Již při vstupu do kostela je povinnost mít nasazenou roušku 3. Dodržovat odstup 2 metry 4. Použít desinfekci rukou 5. Sv....
14.11.2020 10:24
1. ČTENÍ: Př 31, 10-13. 19-20. 30-31 Řádnou ženu, kdo ji najde? Větší cenu má než perly. Srdce jejího manžela na ni spoléhá, o zisk nemá nouzi. Přináší mu jen prospěch, nikdy škodu, po všechny dny svého života. Shání vlnu a len, pracuje radostnou rukou. Svýma rukama sahá po kuželi, její prsty se...
14.11.2020 10:15
Vážení přátelé! V neděli dne 15.11. bude mše sv. opět online po internetu na adrese :  https://www.facebook.com/farnostklimkovice/live/ Neděle 33. v mezidobí, je poslední v tomto roce. Pomalu vstoupíme do doby adventní!
10.10.2020 21:05
Zde si můžete přečist slovo Otce biskupa +Martina Davida, ke stávající situaci. Slovo_ap_admin_ k_nouzovému_stavu_09_2020_ upr.pdf (424,2 kB)    Klikni na odkaz!  

Kontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181