Hygienická opatření v MSK zpřísnila!!!

17.07.2020 14:51

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

podle Mimořádného opatření 15/2020 vydaného dnes Krajskou hygienickou stanicí jsou z důvodu dalšího šíření nákazy koronavirem na celém území  Moravskoslezského kraje zavedena  

přísnější opatření, která do této chvíle platila pouze v okresech Karviná a Frýdek – Místek.

 

Nově tedy od 17. 7. 2020 pro celý Moravskoslezský kraj platí:

·         povinnost nosit roušky ve všech vnitřních prostorách budov kromě bydliště (tedy i v kostelích).

·         omezení maximálního počtu účastníku shromáždění uvnitř budov i venku na 100 osob, což se týká i bohoslužeb. 
Do tohoto počtu se podle dřívějších vyjádření nepočítá celebrant ani ti, kteří při liturgii konají službu ministrantů, kostelníků a varhaníků.

·         povinnost desinfekce při vstupu do budovy

 

Prosím, abychom při bohoslužbách a dalších pořádaných akcích tato omezení respektovali.

 

Děkuji za pochopení a žehnám

 

 

+ Martin David

apoštolský administrátor

Biskupství ostravsko-opavské

Kostelní náměstí 3172/1

728 02  Ostrava 1

Novinky

18.07.2020 08:34
1. ČTENÍ: Mdr 12, 13. 16-19 Kromě tebe není boha, který by se o všechno staral, nemusíš dokazovat, že soudíš spravedlivě. Neboť tvá moc je základ spravedlnosti a to, žes pánem, činí tě shovívavým ke každému. Vždyť sílu ukazuješ jen tomu, kdo nevěří v tvou svrchovanou moc, a trestáš vzdor těch, kdo...
17.07.2020 14:51
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, podle Mimořádného opatření 15/2020 vydaného dnes Krajskou hygienickou stanicí jsou z důvodu dalšího šíření nákazy koronavirem na celém území  Moravskoslezského kraje zavedena   přísnější opatření, která do této chvíle platila pouze...
27.06.2020 08:24
Bohoslužby v neděli se o prázdninách konají pouze v 8:30 hod. ! Ve všední dny sledujte ohlášky na kostele!!! 
23.08.2019 09:05
Výuka náboženství bude probíhat ve škole jako tomu bylo i v minulých letech. V úterý I.stupeň od 12:45 hod. a II.stupeň od 13:30 hod. Přihlášku je třeba odevzdat knězi, případně katechetce. Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout zde.   Přihláška do náboženství Klimkovice.pdf (82,2 kB)

Kontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181