Bohoslužby Klimkovice v týdnu od 03.11.2019 do 10.11.2019

03.11.2019 00:00
POZOR! Bohoslužby v neděli 7:30 hod. a 8:30 hod. !!!

Neděle   Farní kostel Mše sv.  8.30  hod.  
Pondělí 04.11.2019                                        Mše sv.   17:00 hod.                               
Úterý 05.11.2019                 Není mše sv.    
Středa 06.11.2019 Mše sv. 17:00 hod.  
Čtvrtek 07.11.2019  Mše sv. 17:00 hod.  
Pátek 08.11.2019 Mše sv. 17:00 hod.  
Sobota 09.11.2019 Není mše sv.    

Příležitost ke sv. smíření je vždy 30 min. přede mší sv. nejlépe kromě neděle.   Změny bohoslužeb, jsou vyhraženy!

V Sanatoriích je bohoslužba v přízemí, Salonek vedle kinosálu, dveře D 104 Sledujte plakátky na nástěnkách.

Bohoslužby probíhají jen a pouze v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. "Kostel u kruháče" není kostel, ale jenom obřadní síň je odsvěcený a patří Městskému úřadu.

 

 

 

 


   

Novinky

02.11.2019 10:31
Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday). Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev...
02.11.2019 10:30
Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzývá k připojení se k iniciativě Post Bellum rozezněním kostelních zvonů v neděli 17. listopadu. Přinášíme k tomu text jeho výzvy.V listopadu letošního roku si naše společnost připomíná 30. výročí pádu komunistického režimu, totality, která po...
02.11.2019 10:06
Den smutku, den tiché radosti. Takto můžeme charakterizovat památku věrných zemřelých. Smutek, protože si připomínáme odchod našich blízkých. Tichá radost, protože tento odchod není definitivní: Kristus má totiž dost moci nás znovu shromáždit… V tomto dni jsou tedy protknuty naděje a bolest. Není...
02.11.2019 10:02
1. ČTENÍ Nejmladší kniha Starého zákona se snaží zabránit úpadku víry Židů žijících v řecké diaspoře. V niterném vyznání víry v Hospodina, který miluje život, vyjadřuje Starý zákon svoji reflexi vztahu Boha ke stvoření. Mdr 11,22 – 12,2 Pane, celý svět je před tebou jako prášek na vahách, jako...
23.08.2019 09:05
Výuka náboženství bude probíhat ve škole jako tomu bylo i v minulých letech. V úterý I.stupeň od 12:45 hod. a II.stupeň od 13:30 hod. Přihlášku je třeba odevzdat knězi, případně katechetce. Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout zde.   Přihláška do náboženství Klimkovice.pdf (82,2 kB)
10.06.2017 12:19
Všichni, kteří dosáhli věku 14+ se mohou přihlásit k přijetí svátosti biřmování. Pokud tuto svátost již dříve nepřijali, mohou se přihlásit také dospělí i starší lidé. Podmínkou samozřejmě je, aby žadatel byl pokřtěn. Případné dotazy, pošlete přes kontaktní formulář, nebo je odpovím osobně.

Kontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181