Bohoslužby Klimkovice v týdnu

21.06.2020 00:00
 
 
POZOR! Bohoslužby v neděli od 28.6. po dobu prázdnin pouze 8:30 hod. !!!
Neděle   Farní kostel Mše sv.  8.30  hod.  
Pondělí                                        Není mše sv.                              
Úterý                  Mše sv. 18:00 hod.  
Středa   Mše sv. 18:00 hod.  
Čtvrtek   Mše sv.  18:00 hod.  
Pátek   Mše sv. 18:00 hod.  
Sobota   Mše sv. 15:00 hod.     Sanatoria

Případné změny pořadu bohoslužeb si vyhrazuji!!!

Příležitost ke sv. smíření je vždy 30 min. přede mší sv. ve všední dny.   Změny bohoslužeb, jsou vyhraženy!

V Sanatoriích je bohoslužba v přízemí, Salonek vedle kinosálu, dveře D 104 Sledujte plakátky na nástěnkách.

Bohoslužby probíhají jen a pouze v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. "Kostel u malého kruháče" směrem na Hýlov není kostel, ale jenom obřadní síň je odsvěcený a patří Městskému úřadu.

Bohoslužby se konají obvyklým způsobem! V kostele je potřeba použít roušky a zakrýt si ústa i nos. Při příchodu používejte desinfekci rukou!!!

 

 

 


   

Novinky

04.07.2020 07:05
1. čtení – Iz 61,1-3a Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým. Čtení z knihy proroka Izaiáše. Duch Páně, (duch) Hospodinův, je nade mnou, protože mě Hospodin pomazal, poslal mě zvěstovat radostnou zprávu pokorným, obvázat ty, jimž puká srdce, oznámit zajatým propuštění,...
27.06.2020 08:24
Bohoslužby v neděli se o prázdninách konají pouze v 8:30 hod. ! Ve všední dny sledujte ohlášky na kostele!!! 
20.06.2020 10:15
1. ČTENÍ: Jer 20, 10-13 Jeremiáš řekl: Slyšel jsem nepřátelské umlouvání mnohých: „Hrůza ze všech stran! Udejte ho! Udáme ho!“ I ti, kteří se mnou žili v přátelství, číhají na můj pád: „Snad se dá svést a zmocníme se ho a pomstíme se na něm!“ Ale Hospodin je se mnou jako silný bojovník; proto ti,...
25.04.2020 09:41
  Přes uvolnění ve volném prostoru platí: Veřejné bohoslužby je možné slavit za dodržení těchto pravidel: - V kostele musí lidé dodržovat minimální rozestupy dva metry  - Účastníci si před vstupem do kostela povinně vydesinfikují ruce; - Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma...
23.08.2019 09:05
Výuka náboženství bude probíhat ve škole jako tomu bylo i v minulých letech. V úterý I.stupeň od 12:45 hod. a II.stupeň od 13:30 hod. Přihlášku je třeba odevzdat knězi, případně katechetce. Přihlášku si můžete stáhnout a vytisknout zde.   Přihláška do náboženství Klimkovice.pdf (82,2 kB)

Kontakt

Římskokatolická farnost Klimkovice Křížkovského 74
Klimkovice
74283
+420604915181