Bohoslužby Klimkovice v týdnu

 
 
POZOR! Bohoslužby v neděli jsou jako obvykle. 
Dodržujeme hygienická pravidla! Noste respirátor i přes nos a použijte desinfekci!  
 
Neděle   Farní kostel Mše sv.  v neděli 7:30 8:30
Pondělí                                         Mše sv.     18:00 hod.                                     
Úterý   Není Mše sv.            
Středa   Mše sv. 18:00 hod.  
Čtvrtek   Mše sv. 18:00 hod.  
Pátek   Mše sv. 18:00 hod.                              
Sobota   Není mše sv.       

Případné změny pořadu bohoslužeb si vyhrazuji!!!   Pokud je pohřeb, večerní mše sv. není!!!

 

Příležitost ke sv. smíření je vždy 30 min. přede mší sv. ve všední dny.   Změny bohoslužeb, jsou vyhraženy!

V Sanatoriích se bohoslužby momentálně nekonají!

Bohoslužby probíhají jen a pouze v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské. "Kostel u malého kruháče" směrem na Hýlov není kostel, ale jenom obřadní síň je odsvěcený a patří Městskému úřadu Klimkovice

Bohoslužby se konají obvyklým způsobem! Při příchodu používejte roušky a desinfekci rukou!!!

 

 

 


   

Novinky

Čtení 12. neděle v mezidobí cyklus B

1. čtení: Job 38, 1. 8-11 Hospodin odpověděl Jobovi z bouře a řekl: „Kdo zahradil moře branami, když vytrysklo, vyšlo z lůna, když jsem je oblékl mraky jak šatem, temnotou přikryl jak plénkami, když jsem pro ně vylámal hranice a položil závoru s bránou? Řekl jsem: Až sem smíš přijít, ne dál, zde...
Celý článek